شنبه 6 اسفند 1384 ساعت 13:09

سر جلسه امتحان زبان شناسی بودیم. در یکی از سؤالها کلمه ای بود که طبق متن کتاب نبود. در واقع کلمه readings که در سؤال آمده بود، در متن کتاب meanings آمده بود. هرچند به مفهوم جمله خللی وارد نشده بود، با اینحال خواستم نظر استاد را نیز بدانم. دست بلند کردم و استاد را به حضور طلبیدم! پرسیدم: استاد! این کلمه به نظر نمی رسد اشتباه تایپی باشد، فقط آنی نیست که در کتاب بود. استاد نگاهی به سؤال انداخت و گفت: بله، متوجه شدم. کلمه معادلی است برای کلمه ای که در کتاب آمده بود. سپس دهان مبارک را به گوش چپ اینجانب نزدیک نموده فرمودند: من شماره شناسنامه پسرم یادم بره، این یادم نمی ره! سری تکان دادم و خندیدم. استاد هم رفت تا پاسخگوی دیگر دانشجویان باشد. دقایقی بعد استاد آمد بالای سرم بی آنکه او را به حضور طلبیده باشم! گفت: معذرت می خوام و خودکار را از دستم گرفت و کلمه ای را در برگه سؤالاتم اصلاح کرد. ( این کلمه غیر از کلمه ای بود که شرحش رفت.) باری، استاد این اصلاح را برای بقیه بچه ها هم انجام داد. اصلاح چه بود؟ کلمه quality به کلمهquantity  اصلاح شد تا ..... . تا چی؟ ای بابا! همه را که من دارم می گویم. شما که عنوان را خودتان گفتید، این را هم خودتان بگویید! قبول؟ باشه؟ ... قبول باشه!

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo